Color Stuff:
Color

*

- The w3C HTML 4.0 standard 16 color codes:
aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow
None Displayed or "white" colors are either "White/ish" or not handled by your browser.
Hex Code Color
Color Name Color HEX Color
AliceBlue #F0F8FF  
AntiqueWhite  #FAEBD7  
* Aqua  #00FFFF  
Aquamarine  #7FFFD4  
Azure  #F0FFFF  
Beige  #F5F5DC  
Bisque  #FFE4C4  
* Black  #000000  
BlanchedAlmond  #FFEBCD  
* Blue  #0000FF  
BlueViolet  #8A2BE2  
Brown  #A52A2A  
BurlyWood  #DEB887  
CadetBlue  #5F9EA0  
Chartreuse  #7FFF00  
Chocolate  #D2691E  
Coral  #FF7F50  
CornflowerBlue  #6495ED  
Cornsilk  #FFF8DC  
Crimson  #DC143C  
Cyan  #00FFFF  
DarkBlue  #00008B  
DarkCyan  #008B8B  
DarkGoldenRod  #B8860B  
DarkGray  #A9A9A9  
DarkGreen  #006400  
DarkKhaki  #BDB76B  
DarkMagenta  #8B008B  
DarkOliveGreen  #556B2F  
Darkorange  #FF8C00  
DarkOrchid  #9932CC  
DarkRed  #8B0000  
DarkSalmon  #E9967A  
DarkSeaGreen  #8FBC8F  
DarkSlateBlue  #483D8B  
DarkSlateGray  #2F4F4F  
DarkTurquoise  #00CED1  
DarkViolet  #9400D3  
DeepPink  #FF1493  
DeepSkyBlue  #00BFFF  
DimGray  #696969  
DodgerBlue  #1E90FF  
Feldspar  #D19275  
FireBrick  #B22222  
FloralWhite  #FFFAF0  
ForestGreen  #228B22  
* Fuchsia  #FF00FF  
Gainsboro  #DCDCDC  
GhostWhite  #F8F8FF  
Gold  #FFD700  
GoldenRod  #DAA520  
* Gray  #808080  
* Green  #008000  
GreenYellow  #ADFF2F  
HoneyDew  #F0FFF0  
HotPink  #FF69B4  
IndianRed ">IndianRed   #CD5C5C  
Indigo ">Indigo   #4B0082  
Ivory  #FFFFF0  
Khaki  #F0E68C  
Lavender  #E6E6FA  
LavenderBlush  #FFF0F5  
LawnGreen  #7CFC00  
LemonChiffon  #FFFACD  
LightBlue  #ADD8E6  
LightCoral  #F08080  
LightCyan  #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  
LightGrey  #D3D3D3  
LightGreen  #90EE90  
LightPink  #FFB6C1  
LightSalmon  #FFA07A  
LightSeaGreen  #20B2AA  
LightSkyBlue  #87CEFA  
LightSlateBlue  #8470FF  
LightSlateGray  #778899  
LightSteelBlue  #B0C4DE  
LightYellow  #FFFFE0  
* Lime  #00FF00  
LimeGreen  #32CD32  
Linen  #FAF0E6  
Magenta  #FF00FF  
* Maroon  #800000  
MediumAquaMarine  #66CDAA  
MediumBlue  #0000CD  
MediumOrchid  #BA55D3  
MediumPurple  #9370D8  
MediumSeaGreen  #3CB371  
MediumSlateBlue  #7B68EE  
MediumSpringGreen  #00FA9A  
MediumTurquoise  #48D1CC  
MediumVioletRed  #C71585  
MidnightBlue  #191970  
MintCream  #F5FFFA  
MistyRose  #FFE4E1  
Moccasin  #FFE4B5  
NavajoWhite  #FFDEAD  
* Navy  #000080  
OldLace  #FDF5E6  
* Olive  #808000  
OliveDrab  #6B8E23  
Orange  #FFA500  
OrangeRed  #FF4500  
Orchid  #DA70D6  
PaleGoldenRod  #EEE8AA  
PaleGreen  #98FB98  
PaleTurquoise  #AFEEEE  
PaleVioletRed  #D87093  
PapayaWhip  #FFEFD5  
PeachPuff  #FFDAB9  
Peru  #CD853F  
Pink  #FFC0CB  
Plum  #DDA0DD  
PowderBlue  #B0E0E6  
* Purple  #800080  
* Red  #FF0000  
RosyBrown  #BC8F8F  
RoyalBlue  #4169E1  
SaddleBrown  #8B4513  
Salmon  #FA8072  
SandyBrown  #F4A460  
SeaGreen  #2E8B57  
SeaShell  #FFF5EE  
Sienna  #A0522D  
* Silver  #C0C0C0  
SkyBlue  #87CEEB  
SlateBlue  #6A5ACD  
SlateGray  #708090  
Snow  #FFFAFA  
SpringGreen  #00FF7F  
SteelBlue  #4682B4  
Tan  #D2B48C  
* Teal  #008080  
Thistle  #D8BFD8  
Tomato  #FF6347  
Turquoise  #40E0D0  
Violet  #EE82EE  
VioletRed  #D02090  
Wheat  #F5DEB3  
* White  #FFFFFF  
WhiteSmoke  #F5F5F5  
* Yellow  #FFFF00  
YellowGreen  #9ACD32  
#FFFFFF  
#FFFFCC  
#FFFF99  
#FFFF66  
#FFFF33  
#FFFF00  
#FFCCFF  
#FFCCCC  
#FFCC99  
#FFCC66  
#FFCC33  
#FFCC00  
#FF99FF  
#FF99CC  
#FF9999  
#FF9966  
#FF9933  
#FF9900  
#FF66FF  
#FF66CC  
#FF6699  
#FF6666  
#FF6633  
#FF6600  
#FF33FF  
#FF33CC  
#FF3399  
#FF3366  
#FF3333  
#FF3300  
#FF00FF  
#FF00CC  
#FF0099  
#FF0066  
#FF0033  
#FF0000  

Hex Code Color
#66FFFF  
#66FFCC  
#66FF99  
#66FF66  
#66FF33  
#66FF00  
#66CCFF  
#66CCCC  
#66CC99  
#66CC66  
#66CC33  
#66CC00  
#6699FF  
#6699CC  
#669999  
#669966  
#669933  
#669900  
#6666FF  
#6666CC  
#666699  
#666666  
#666633  
#666600  
#6633FF  
#6633CC  
#663399  
#663366  
#663333  
#663300  
#6600FF  
#6600CC  
#660099  
#660066  
#660033  
#660000  
Hex Code Color
#CCFFFF  
#CCFFCC  
#CCFF99  
#CCFF66  
#CCFF33  
#CCFF00  
#CCCCFF  
#CCCCCC  
#CCCC99  
#CCCC66  
#CCCC33  
#CCCC00  
#CC99FF  
#CC99CC  
#CC9999  
#CC9966  
#CC9933  
#CC9900  
#CC66FF  
#CC66CC  
#CC6699  
#CC6666  
#CC6633  
#CC6600  
#CC33FF  
#CC33CC  
#CC3399  
#CC3366  
#CC3333  
#CC3300  
#CC00FF  
#CC00CC  
#CC0099  
#CC0066  
#CC0033  
#CC0000  

Hex Code Color
#33FFFF  
#33FFCC  
#33FF99  
#33FF66  
#33FF33  
#33FF00  
#33CCFF  
#33CCCC  
#33CC99  
#33CC66  
#33CC33  
#33CC00  
#3399FF  
#3399CC  
#339999  
#339966  
#339933  
#339900  
#3366FF  
#3366CC  
#336699  
#336666  
#336633  
#336600  
#3333FF  
#3333CC  
#333399  
#333366  
#333333  
#333300  
#3300FF  
#3300CC  
#330099  
#330066  
#330033  
#330000  
Hex Code Color
#99FFFF  
#99FFCC  
#99FF99  
#99FF66  
#99FF33  
#99FF00  
#99CCFF  
#99CCCC  
#99CC99  
#99CC66  
#99CC33  
#99CC00  
#9999FF  
#9999CC  
#999999  
#999966  
#999933  
#999900  
#9966FF  
#9966CC  
#996699  
#996666  
#996633  
#996600  
#9933FF  
#9933CC  
#993399  
#993366  
#993333  
#993300  
#9900FF  
#9900CC  
#990099  
#990066  
#990033  
#990000  

Hex Code Color
#00FFFF  
#00FFCC  
#00FF99  
#00FF66  
#00FF33  
#00FF00  
#00CCFF  
#00CCCC  
#00CC99  
#00CC66  
#00CC33  
#00CC00  
#0099FF  
#0099CC  
#009999  
#009966  
#009933  
#009900  
#0066FF  
#0066CC  
#006699  
#006666  
#006633  
#006600  
#0033FF  
#0033CC  
#003399  
#003366  
#003333  
#003300  
#0000FF  
#0000CC  
#000099  
#000066  
#000033  
#000000